INSTALLATIONSFIL för CADdirekt EL

TESTA GRATIS I 30 DAGAR

Nyhet 2020-09-01. 2.20.06
BricsCAD V20, progeCAD 2020
Nytt EL System 660 PUS/Åskledare
Smart kraft och belysningstyrning.
SäkerhetsBranschens uppdatering. SB20:11 
Förbättrat stöd vid uppritning i 3D. Stegar och Rännor 

Tidigare nyheter
3D Kabelstegar, Kabelrännor, Förläggningsrör, Armarurer och Håltagningsnycklar
CADdirekt EL är uppdaterad med Säkerhetsbranschens  CAD symboler för Brand, Säkerhet och Data
Anpassad för BrisCAD V18 och V19, autoCAD 2019 och 2020
ProgeCAD 2019
Mängdning av Stegar, Rännor och detaljer.

Utökad Licensform hyra med inkluderade uppgraderingar.

Uppdatering 7/11. Kabelstege samt Kabelränna.

KNX system, Verktygen för att projektera KNX system har uppdaterats i samarbete med KNX Sweden och förljer nu rekommendationerna beskrivna i Konsulthandboken KNX.

Ny inställning i inställningsdialogen. Snabbval att aktivera att systemfärg (Kabel) och symbol har samma färg.    

Applikationerna är anpassade för  Windows 7 och Windows 8, Windows 8.1 samt Windows 10.

Manualen finns aven med i rullgardinsmenyn
CADdirekt EL/ Hjälpfil.

CADdirekt är Svergies bredaste applikations leverantör. Med många alternativa CAD plattformar arbetar du i den CAD miljö som du känner dig trygg.
CADdirekt utvecklas med focus på användarvänlighet och stor flexibilitet att skapa lättlästa installationsrintningar och schemor. Att sedan dina ritningar blir lättlästa förenklar installationen är så som alla skulle vilja rita. 

Vill du..
Rita som du tänker och Tänka före du ritar.. 
då är CADdirekt ditt val.