INSTALLATIONSFIL för CADdirekt EL LT

TESTA GRATIS I 30 DAGAR

Nyhet 2022-08-28. Nu även för AutoCAD LT 2023

Anpassning till Windows 11

Licenshantering utan internet.
Tydligare belysningsarmaturer.
AutoCAD LT 2022 möjlig installation
Bättre funktion för att rita kabelstegar och rännor.
Innehåller SäkerhetsBranschen SB20:13 nu även med Trygghetslarm.

Förbättrade funktioner för text justering
Nytt EL System 660 PUS/Åskledare
Smart kraft och belysningstyrning.

Tidigare nyheter

CADdirekt EL är uppdaterad med Säkerhetsbranschens  CAD symboler för Brand, Säkerhet och Data
Uppdaterade och nya funktioner för System 631 Belysning
Flera alternativ för armaturer.
Inställningsdialog anpassad för alternativa skärminställningar.

Anpassad för
AutoCAD LT 2022
AutoCAD LT 2021
AutoCAD LT 2020
AutoCAD LT 2019 Nyhet! (OBS Läs om Error problemt i AutoCAD LT 2019 beskrivet i pdf nedan)
AutoCAD LT 2018
AutoCAD LT 2017
AutoCAD LT 2016

A.pplikationerna är anpassade för  Windows 7 och Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 samt Windows 11.

Manual CADdirekt EL LT. Beskrivning av funktioneroch övningsuppgifter samt installationsinstruktioner (Finns med i installationen)

CADdirket har ingen egen länk för nedladdning och installation av AutoCAD LT. Se listan för Återförsäljare för att komma i kontakt med någon i ert närområde.