INSTALLATIONSFIL för CADdirekt TELE

TESTA GRATIS I 30 DAGAR

Ny version 2022-05-09. Ver 4.22.02

CADdirekt TELE, Denna uppdatering kan installeras på BricsCAD V16-V22, ProgeCAD 2018 - 2022 samt
AutoCAD 2014-2022

Anpassning till Windows 11
Rättelse av funktionen att läggga till egna blanketter
Licenshantering utan internetanslutning

Uppkoppling mot server via VPN
Rättningar och kompletteringar för SB20:11 (SäkerhetsBranschens standard)
Relativa sökvägar i database.
Användardefinierade Arbetslistor
SB20:13 ny grupp Trygghetslarm

Tidigare förbättringar och tillägg. 
I ver. 04 uppstod ett inläsningsfel som gjorde processen långsam. I ver. 05 är det fixat samt att några åtgärder till har skapat en mycket snabb uppdatering av filer och databas. 

- Delad databas, Fler kan jobba i samma projekt.
- Nya symboler enl Säkerhetsbranschen symbolhäfte. SB20:2
- Multiutskrift uppdaterad.
- Dialogrutor hanterar fler skärminställningar.
- Textkommandon har uppdaterats
- Skapa ritningar är uppdaterad
- Öppning av fil från ritningslista är uppdaterad
- Uppdatering val av textfont.
- Stycklista och Apparatlista i xlsm format uppdaterade.
Rättningar och kompletteringar för SB20:2 (SäkerhetsBranschens standard)
 

pplikationerna är anpassade för  Windows 7 och Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 samt Windows 11.

CADdirekt är Svergies bredaste applikations leverantör. Med många alternativa CAD plattformar arbetar du i den CAD miljö som du känner dig trygg.
CADdirekt utvecklas med focus på användarvänlighet och stor flexibilitet att skapa lättlästa installationsrintningar och teledokumentation. Att sedan dina ritningar blir lättlästa förenklar installationen är så som alla skulle vilja rita. 

Vill du..
Rita som du tänker och Tänka före du ritar.. 
då är CADdirekt ditt val.