Testa gratis i 3o dagar

Uppdaterad 2020-03-03. 
CADdirekt VVS LT 2.20.03, Text justering
Nu även för AutoCAD LT 2020


Tidigare nyheter.
Stor mängd nya samt uppdaterade symboler. 
Nya mallfiler. Förbättrade inställningar i vyportar.Anpassad 

Anpassad för
AutoCAD LT 2020
AutoCAD LT 2019 Nyhet! 
(OBS Läs om Error problemt i AutoCAD LT 2019 beskrivet i pdf nedan)
AutoCAD LT 2018
AutoCAD LT 2017
AutoCAD LT 2016
AutoCAD LT 2015
AutoCAD LT 2014

Applikationerna är anpassade för  Windows 7 och Windows 8, Windows 8.1 samt Windows 10.

Manual CADdirekt VVS LT. (Finns med i installationen)

CADdirket har ingen egen länk för nedladdning och installation av AutoCAD LT. Se listan för Återförsäljare för att komma i kontakt med någon i ert närområde.