INSTALLATIONSFIL för CADdirekt VVS LT

TESTA GRATIS I 30 DAGAR

2022-04-28, Nu även för AutoCAD LT 2023

Anpassad för Windows 11
Uppdaterad 2020-03-03. Text justering
Stor mängd nya samt uppdaterade symboler. 
Nya mallfiler. Förbättrade inställningar i vyportar.Anpassad 

Anpassad för
AutoCAD LT 2016-2020

(OBS Läs om Error problemt i AutoCAD LT 2019 beskrivet i pdf nedan)

 

Applikationerna är anpassade för  Windows 7 och Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 samt Windows 11.

Manual CADdirekt VVS LT. (Finns med i installationen)

CADdirket har ingen egen länk för nedladdning och installation av AutoCAD LT. Se listan för Återförsäljare för att komma i kontakt med någon i ert närområde.