Funktionell och framtidssäkrad CAD - till rätt pris

Vår vision är att hjälpa våra kunder att skapa framtidsäkrade ritningar/dokument för tekniska system i fastigheter

Affärsidén för CADdirekts produktutbud är att du som användare snabbt ska bli produktiv i användningen av moderna CAD-verktyg. 


Med CADdirekts effektiva hjälpmedel blir du i ditt konstruktions- och projektarbete:

  • direkt kompatibel: Samtliga CADdirekts verktyg är  DWG-kompatibla och fungerar på CAD-plattformar som exempelvis Autodesk, progeCAD med flera. Du blir direkt kompatibel i den miljö du redan arbetar i.
  • direkt produktiv: I applikationerna från CADdirekt finns färdigprogrammerade kommandon och förinställda format i programmiljön. Du blir snabbt direkt produktiv i skapandet av ritningar och scheman.
  • direkt funktion: Även om grundinställningarna är fördefinierade kan samtliga systeminställningar lätt ändras till egen önskad struktur. Spara de anpassningar du gjort och dela inställningarna med andra inom projektet. Med en effektiv och skräddarsydd struktur skapar du en direkt funktion i ditt arbetsflöde.
  • direkt lönsam: Med CADdirekts funktionella program förkortas arbets-processen. Risken för misstag minskar när det är samma person som konstruerar och ritar. Till en låg investeringskostnad effektiviseras projektets arbete och din verksamhet blir direkt lönsam.

En installationskonsult inom exempelvis el eller VVS kan sitt hantverk och kan med rätt CAD-programvara skapa scheman och instruktioner. En brandkonsult eller arkitekt kommer snabbt igång med att enkelt och enhetligt definiera brandskyddet i en fastighet. 

Med CADdirekt får du ett projekteringsverktyg med tydliga styrmedel för konstruktion och schema och tar själv kontrollen över det som ritas.

Förkorta vägarna i CAD-produktionen, uppnå resultat snabbare och undvik dubbelarbete. Det kommer att öka din lönsamhet.
 

90% av funktionerna för 10% av priset

CADdirekt  är en serie nyutvecklade program som verkligen kommer underlätta livet för många användare och spara en massa pengar. Jämför oss med Autodesks produkter och vi skulle vilja påstå att du får 90% av funktionerna för 10% av priset!

  • En fullt utrustad AutoCAD arbetsstation kan kosta ca 100 000 kr,med hjälp av oss kommer du igång med ProgeCAD och en applikation från CADdirekt för mindre än 14 000 kr.
Prisvärd CAD-programvara från CADdirekt
Prisvärd CAD-programvara från CADdirekt

Patrik Barkman, Med över 30 år av erfarenhet av CAD.

LÅT OSS BERÄTTA MER...
Kontakta CADdirekt för mer information om lösningar inom CAD.

Du når oss på 08-20 10 40.

RITA SOM DU TÄNKER.
- TÄNK FÖRE DU RITAR.

För att en plan ska fungera måste den som tänkt ut den självklart vara kunnig inom sitt område. Sedan måste instruktioner och idéer tydligt kommuniceras till andra deltagare i projektet.

Det finns inte alltid tid och resurser att lära sig ett nytt komplicerat verktyg. Men vi tänker att om en applikation är tillräcklig lätt att komma igång med kan den som tänker ut en lösning även vara den som skapar  dokumentationen.

Effektivare sätt att arbeta kortar produktionstiden i projektet. Men det minskar även risken för missförstånd när instruktioner ska förmedlas från den som tänker till den som ritar.

ERFARENHET
CADdirekt är ett nytt varumärke men vi har arbetat med CAD sedan 1989. Patrik Barkman har utvecklat CAD-program sedan början av 90-talet.

OM CADDIREKT
CADdirekt utvecklar och säljer och säljer applikationerna CADdirekt BRAND, CADdirekt VVS, CADdirekt EL och CADdirekt TELE.

Programvarorna är utvecklade av Patrik Barkman under 2013 och framåt.