CADdirekt EL LT

CADdirekt EL LT är en smart CAD-applikation för installatörer och projektörer.

Nyhet 2023-04-20 Installation AutoCAD LT 2024

2022-11-21. 644 Nödsignal, nytt system i SB20. Tvåvägskomunikation 

Anpassning för Windows 11, AutoCAD LT 2023 
Registrering utan internet.
Beslysningsarmaturer uppdaterade för bättre synlighet.
Bättre funktion för att rita kabelstegar och rännor.

Nytt EL System 660 PUS/Åskledare
Smart kraft och belysningstyrning.
SäkerhetsBranschens uppdatering. SB20:13 med trygghetslarm 

Tidigare nyheter
CADdirekt åter först med det senaste..Nu är CADdirekt EL LT klar för AutoCAD LT 2020.
Eftersom LT 2019 innehöll många buggar som vi har meddelat alla kunder att inte installera på LT 2019. Nu har vi testat LT 2020 och ser att CADdirekt EL LT fungerar helt utan problem.

Förbättrade funktioner att rita Kabelstegar, Kabelrännor, Förläggningsrör, Armarurer
CADdirekt EL är uppdaterad med Säkerhetsbranschens  CAD symboler för Brand, Säkerhet och Data
Nya mallfiler. Förbättrade inställningar i vyportar.
Lagersystem BSAB96

System 631 Belysning. Flera armatur alternativ.

Licenstyp Köp eller Hyr. I hyr alternativet ingår alla uppgraderingar. 

CADdirekt EL LT har samma funktionallitet som CADdirekt EL det enda som skiljer är att den är installerad på AutoCAD LT.

Ni som har jobbat tidigare med AutoEL för AutoCAD LT kommer att känna igen grundstrukturen och komma igång snabbt.

I denna nya applikation finns nyheter som till exempel tydliga verktygsfält för varje system. CADdirekt EL LT är ett tydligt och kraftfullt verktyg för elprojektering men fungerar även utmärkt för installatören som gör ändringar i befintliga ritningar.

CADdirekt EL LT utgår från Bygghandling 90 i lager-struktur och verktygsfältens uppbyggnad.

Verktygets huvudgrupper:

  • Kanalisation, Kraft, Belysning, Elvärme, Allmän tele, Data, Säkerhet, Brand
  • Styrsystem KNX och IHC
  • Grupp- och Huvuledningsschema

Varje huvudgrupp har i sin tur tio undersystem som kan namnges och färgsättas för att ge en tydlighet och spårbarhet vid projektering.

Alla systeminställningar kan lätt ändras till din egna önskade struktur. Dina ändringar kan sedan sparas utifrån en grundstruktur, och delas med andra inom samma projekt eller företag på ett enkelt sätt.

I ett samarbete mellan CADdirekt och KNX Sweden har CADdirekt EL LT anpassats till att följa strukturen som KNX Sweden redovisar i KNX Handboken. CADdirekt är idag den enda CAD applikation som har fullt stöd för att redovisa KNX system enligt Konsulthandboken från KNX Sweden.

loading...

Testa gratis i 30 dagar innan du köper!
CADdirekt EL LT hyrs på samma sätt som AutoCAD LT.
Hyrpris  per licens / år: 3900 kr ex moms. inkl. uppgraderingar.

Anpassad för  Windows 7, 8, 10  och 11
Anpassad för Windows 7, 8, 10 och 11

CADdirekt EL LT är utvecklad för:
AutoCAD LT 2016 - 2024

Video om caddirekt el

Produktblad

Ladda ner produktblad (PDF):

Övningsuppgift

Ladda ner filer till övningsuppgifter (PDF):

Testa gratis i 30 dagar

Fyll i uppgifter nedan. Tryck sedan på "skicka" och du kommer till nedladdningssidan!