CADdirekt TELE

CADdirekt TELE är ett utmärkt projekteringsverktyg för teledokumentering för konsulter och entreprenörer som vill ha kontroll över det som ritas. Med hjälp av CADdirekt TELE gör du jobbet på mycket kortare tid och effektiviserar arbetet med teleregistrering och teledokumentation.

Ny version 4.24.02 2024-02-01
Uppdaterad med Framework 4.0

Ny CADdirekt.dwt, CADdirekt BEAst.dwt
Översiktsritningar enl BEAst (A1x1x1 - A16x6) 

Ny funktion för insättning av symboler. Omdefiniering: denna funktion reparerar utseendet på symbolen.

Anpassning till AutoCAD 2024, BricsCAD V24, ProgeCAD 2024

Anpassning för Windows 11
Rättelse i funktionen att lägga till egna blanketter.

Uppkoppling mot server via VPN
Rättningar och kompletteringar för SB20:11 (SäkerhetsBranschens standard)

Licenshantering utan internet anslutning
Relativa sökvägar i database.
Användardefinierade Arbetslistor
SB20:13 ny grupp Trygghetslarm

Tidigare förbättringar och tillägg. 
- Arbeta effektivare i grupp med delad databas, Fler kan jobba i samma projekt.
- Nya symboler enl Säkerhetsbranschen symbolhäfte.
- Multiutskrift uppdaterad.
- Dialogrutor hanterar fler skärminställningar.
- Textkommandon har uppdaterats
- Skapa ritningar är uppdaterad
- Öppning av fil från ritningslista är uppdaterad
- Uppdatering i val av textfont.
- Stycklista och Apparatlista i xlsm format uppdaterade

Ny licensform. Licens alternativet Hyra/år där alla uppdateringar ingår. Denna licensform har efterfrågats en tid eftersom det ger en lägre initial investering samt tillgänglighet till senaste funktionerna utan extra kostnad.

Flera dokument i A3 format adderats, Stycklista och Apparatlista som xls format. Samtliga textfält är koppade mot projektkontrollens datafält och fylls i automatiskt. Funktioner i xlsm formatet hanterar även utplacering av logo på alla dokumenten. De nya funktionerna har efterfrågats av fler användare av CADdirekt TELE. 

CADdirekt TELE är utvecklad med fokus på teledokumentering men har även kraftfulla verktyg för upprättande av installationsritningar inom Tele, Data, Säkerhet samt Brand.

Gällande standard till rätt pris
Systemet erbjuder ett 40-tal olika blanketter (se separat dokument i högerspalten) som följer gällande standard SS 455 12 01 eller den gamla standarden SS 455 12 00-38.

Samtliga arbetsmoment för teledokumentering utförs i AutoCAD eller ProgeCAD. All information samlas då på ett ställe och ger en tydlig struktur i projektet.

Automatiserade funktioner
CADdirekt TELE har utvecklats med målet att trimma din arbetsprocess och eliminera onödiga tidstjuvar i CAD-arbetet. Exempelvis har finns nu möjlighet att automatisera återkommande arbetsmoment som till informationsifyllnad. Förutom att spara tid minskar också risken för mänskliga misstag. 


Dokument kan nu skapas effektivt med hjälp av funktioner som:
  • Automatisk ifyllnad av ritningsdata
  • Automatiserade ritningsuppdateringar
  • Multiutskrifter
  • Generering av provningsprotokoll

Kort startsträcka
CADdirekt TELE är dessutom ett verktyg som är lätt att komma igång med. Manualen är pedagogiskt strukturerad med ett tydligt innehåll. Som användare har du tillgång till verklighetsanpassade övningsuppgifter som följer dokumenteringens arbetsflöde.

Har du erfarenhet av teledokumentering sedan tidigare kommer du snabbt kunna utnyttja programmet fullt ut. Är du nybörjare kommer manualen att hjälpa dig att komma igång på ett enkelt sätt.

loading...

Testa gratis i 30 dagar innan du köper!
Hyrpris  per licens / år: 5 900 kr ex moms. inkl. uppgraderingar.

Anpassad för  Windows 7, 8, 10 och 11
Anpassad för Windows 7, 8, 10 och 11

CADdirekt TELE är utvecklad för:
BricsCAD
AUTOCAD 
AUTOCAD MEP 
AUTOCAD Architect
AUTOCAD Mechanical
ProgeCAD 
 

Video om caddirekt TELE

Produktblad

Ladda ner produktblad (PDF):

Övningsuppgifter

Ladda ner filer till övningsuppgifterna (zip):

Prova gratis i 30 dagar

Fyll i uppgifter i fälten nedan.
Tryck sedan på "skicka" och du kommer till nedladdningssidan!