CADdirekt BRAND

caddirekt brand med stöd för SBF 10221:1, 1021:2 (:3).
UTRYMNINGSPLANER enl. SS 2875-1996 och SS 2875-2019

Ny version 4.24.02 2024-02-01
Uppdaterad med Framework 4.0

Nu även för BricsCAD  V24, AutoCAD 2024  samt progeCAD 2024
Ny CADdirekt.dwt, CADdirekt BEAst.dwt
Översiktisritningar enl BEAst (A1x1x1 - A16x6) 

Ny funktion för insättning av symboler. Omdefiniering: denna funktion reparerar utseendet på symbolen.

Anpassning för Windows 11
SBF 1021:1, 1021:2 och 1021:3 GAS släckning .
SS 2875-1996 och SS 2875-2019
Insatsplaner enl SBF och Räddningstjänsten syd. 4.0
Nya mallfiler. Förbättrade inställningar i vyportar.
Lagerstruktur för BSAB96, BH90, POINT 4.
Textning från textlistor. Mycket användbar för adresser i brandlarm . 

Ändrad kopplingsstruktur som underlättar upprättande av SR och OR ritningar från samma CAD modell. 

BRANDCELLSRITNINGAR

Brandskydd upprättat enl BH90 Del2. Tydliga verktyg och ett genomarbetat arbetsflöde gör att CADdirekt BRAND kan användas direkt och blir snabbt lönsam.
Brand klasserna E, EW, EI, R, RI och REI är placerade i egna verktygsfält.
 

BRANDLARMSRITNINGAR

BRAND SR/OR SBF 1021:1, 1021:2 och 1021:3
 
Brandsymboler för Brandlarmsritningar OR/SR. Enda CAD applikation som stödjer bägge SBF´s rekommendationer.
 
Ett stort antal brandsymboler för att beskriva brandskyddet samt ligga som underlag för Brandskyddsdokumentation, SBA beskrivningar, Insats orientering, Brand OR och SR. GAS släckningsystem enl 1021:3

UTRYMNINGSPLANER

SS 2875-1996 och 1021-2019. CADdirekt BRAND innehåller funktioner för att skapa utrymningsritningar. Med 6 färdiga mallar i format A4 och A3 skapar när lätt tydliga handlingar. Och kan snabbt och enkelt uppdatera utrymningsplanerna ombyggnationer eller verksamhetens förändringar.

INSATSPLANER

I Sverige finns två rekommendationer hur insatsplaner skall upprätta. Räddningstjänsten syd och Svenska Brandskyddsförening. Utseendet skiljer lite mellan direktiven. CADdirket BRAND har fullt stöd för båda strukturerna.
 


CADdirekt BRAND är uppdelad i flera olika verksamhetsområden: 

  • Brand SR/OR enl 1021:1 ,1021:2 med :3 tillägget, Utrymningsplaner, SBA, Insatsplaner, SAM*.

 * Ritningar för Systematiskt ArbetsMiljöarbete anl. AFS 2008:13.

Branschsamarbete
Under många år har det funnits oklarheter i hur brandceller skall definieras och hur Bygghandling 90 samt BBR skall tolkas till CAD.

Ett samarbete mellan vår utvecklare, Kommittén för Bygghandling 90, samt ledande brandkonsulter har lett fram till applikationen CADdirekt BRAND.

Hur ska brandskydd beskrivas i CAD?
Resultatet av detta samarbete kommer att utgöra definitionen av en ny struktur för hur brand skall beskrivas i CAD samt hur ritningar skall se ut i utskriven form.

Brandklasserna E, EW, EI, R, RI och REI har egna linjestrukturer som väl kan utläsas i både CAD och på utskriven ritning. Brandmotståndet (tiden) beskrivs med hjälp av upprepningsmönster samt färgsättning. Färgen är främst till hjälp i CAD miljön.
 
Tydliga symboler
Den nya strukturen för brand har även renodlat utseendet för hur symboler inom brand skall beskrivas. Strukturen omfattar också symboler som visar de nya kraven för dörrar och glaspartier.

Även andra hjälpmedel för att enkelt kunna läsa/beskriva brandklassen har adderats till standarden. För textning finns till exempel enkla och bra funktioner baserade på fritext och symbolflaggor.

loading...

 Testa gratis i 30 dagar innan du köper!
Hyrpris  per licens / år: 4 900 kr ex moms. inkl. uppgraderingar.

Anpassad för  Windows 7, 8, 10  och 11
Anpassad för Windows 7, 8, 10 och 11

CADdirekt BRAND är utvecklad för:
BricsCAD
AUTOCAD 
AUTOCAD MEP 
AUTOCAD Architect
AUTOCAD Mechanical
ProgeCAD

video om caddirekt brand

Produktblad

Ladda ner produktblad (PDF):

Övningsuppgifter

Ladda ner filer till övningsuppgifterna (zip):

Testa gratis i 30 dagar

Fyll i uppgifter i fälten nedan. Tryck sedan på "skicka" och du kommer till nedladdningssidan!