CADdirekt BRAND LT

caddirekt brand med stöd för SBF 10221:1, 1021:2.
UTRYMNINGSPLANER enl. SS 2875-1996 och SS 2875-2019

Ny version 4.24.03 2024-02-01
Uppdaterad med Framework 4.0

Uppdaterad mängdningslista
Ny funktion Byta block mot block. 
Ny CADdirekt.dwt, CADdirekt BEAst.dwt
Översiktsritningar enl BEAst (A1x1x1 - A16x6) 

Installation endast för AutoCAD LT 2024
Nu med lisp stöd.
Lisp stödet öppnar för en mängd efterfrågade funktioner som vi redan har i CADdirekt och nu kan lägga till i CADdirekt LT.
Det öppnar för en rad bra funktioner mängdning, symbolbyten, symbol uppdateringar vid fel visning, lättare uppritning utrymningsplaner, SBA och brandlarmsritningar och mycket mer…

Tidigare nyheter
646 Nödsignal, nytt system i SB20. Tvåvägskomunikation
Utrymningsdörrar med återinrymning
Frångänglighetsanpassad utrymningsväg

Anpassning för windows 11
SBF 1021:3 GASSLÄCKNING inlagd.
Registrering utan internet

Samtliga symboler har reviderats för att underlätta att upprätta alternativa visnings håll. Rotationspunkt har flyttas in till centrumpunkten av bild.
SBF 1021:1 samt 1021:2
SS 2875-1996 och SS 2875-2019
Nya mallfiler. Förbättrade inställningar i vyportar.
Lagerstruktur för BSAB96
Ändrad kopplingsstruktur som underlättar upprättande av SR och OR ritningar från samma CAD modell. 

1/7-2017 började SBF 1021:2 att gälla. Nu lanserar vi CADdirekt BRAND med fullt stöd för det nya regelverket.
 
CADdirekt åter först med det senaste..Nu är CADdirekt BRAND LT klar för AutoCAD LT 2020.
Eftersom LT 2019 innehöll många buggar som vi har meddelat alla kunder att inte installera på LT 2019. Nu har vi testat LT 2020 och ser att CADdirekt BRAND LT fungerar helt utan problem.

SBF 1021:1 samt 1021:2
Ny lager strukturer BSAB96, förbättrat stöd för menyladdning och licenshantering. Dock kvarstår problemet med bilder i verktygsfält, Wipeout i AutoCAD LT 2019.

1/7-2017 började SBF 1021:2 att gälla. Nu lanserar vi CADdirekt BRAND LT med fullt stöd för det nya regelverket. 
Nyhet! 2017-04-10 AutoCAD LT 2018 klar. Licenstyp Köp eller Hyr. I hyr alternativet ingår alla uppgraderingar.

BRANDCELLSRITNINGAR

Tydliga verktyg och ett genomarbetat arbetsflöde gör att CADdirekt BRAND kan användas direkt och blir snabbt lönsam.
Brand klasserna E, EW, EI, R, RI och REI är placerade i egna verktygsfält.

BRANDLARMSRITNINGAR

BRAND SR/OR SBF 1021:1 och 1021:2
 
Brandsymboler för Brandlarmsritningar OR/SR. Enda CAD applikation som stödjer bägge SBF´s rekommendationer.
 
Ett stort antal brandsymboler för att beskriva brandskyddet samt ligga som underlag för Brandskyddsdokumentation, SBA beskrivningar, Insats orientering, Brand OR och SR.

UTRYMNINGSPLANER

CADdirekt BRAND innehåller funktioner för att skapa utrymningsritningar. Med 6 färdiga mallar i format A4 och A3 skapar när lätt tydliga handlingar. Och kan snabbt och enkelt uppdatera utrymningsplanerna ombyggnationer eller verksamhetens förändringar.

INSATSPLANER

I Sverige finns två rekommendationer hur insatsplaner skall upprätta. Räddningstjänsten syd och Svenska Brandskyddsförening. Utseendet skiljer lite mellan direktiven. CADdirket BRAND har fullt stöd för båda strukturerna.

Branschsamarbete
Under många år har det funnits oklarheter i hur brandceller skall definieras och hur Bygghandling 90 samt BBR skall tolkas till CAD.

Ett samarbete mellan vår utvecklare, Kommittén för Bygghandling 90, samt ledande brand-konsulter har lett fram till applikationen CADdirekt BRAND LT.

Hur ska brandskydd beskrivas i CAD?
Resultatet av detta samarbete kommer att utgöra definitionen av en ny struktur för hur brand skall beskrivas i CAD samt hur ritningar skall se ut i utskriven form.

Brandklasserna E, EW, EI, R, RI och REI har egna linjestrukturer som väl kan utläsas i både CAD och på utskriven ritning. Brandmotståndet (tiden) beskrivs med hjälp av upprepningsmönster samt färgsättning. Färgen är främst till hjälp i CAD miljön.
 
Tydliga symboler
Den nya strukturen för brand har även renodlat utseendet för hur symboler inom brand skall beskrivas. Strukturen omfattar också symboler som visar de nya kraven för dörrar och glaspartier.

Även andra hjälpmedel för att enkelt kunna läsa/beskriva brandklassen har adderats till standarden. För textning finns till exempel enkla och bra funktioner baserade på fritext och symbolflaggor.

loading...

 Testa gratis i 30 dagar innan du köper!
CADdirekt BRAND LT hyrs på samma sätt som AutoCAD LT.
Hyrpris  per licens / år: 4 900 kr ex moms. inkl. uppgraderingar.

Anpassad för  Windows 7, 8, 10 och 11
Anpassad för Windows 7, 8, 10 och 11

CADdirekt BRAND LT är utvecklad för:
AutoCAD LT 2016 - 2024

video om caddirekt brand

Produktblad

Ladda ner produktblad (PDF):

Övningsuppgifter

Ladda ner filer till övningsuppgifterna (zip):

Testa gratis i 30 dagar

Fyll i uppgifter i fälten nedan. Tryck sedan på "skicka" och du kommer till nedladdningssidan!