CADdirekt BRAND LT

Nu finns caddirekt brand LT med stöd för SBF 1021:2.

Nyhet 2018-02-01

1/7-2017 började SBF 1021:2 att gälla. Nu lanserar vi CADdirekt BRAND LT med fullt stöd för det nya regelverket. 

CADdirekt BRAND LT har samma funktionallitet som CADdirekt BRAND det enda som skiljer är att den är installerad på AutoCAD LT. BRAND är en applikation som vänder sig till alla som skall skapa underlag för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) så kallade SBA dokument,. Systemet hjälper dig definiera brandskyddet med brandcellsgränser och utrymningsritningar.

Nyhet! 2017-04-10 AutoCAD LT 2018 klar. Licenstyp Köp eller Hyr. I hyr alternativet ingår alla uppgraderingar.

Enkelt och tydligt verktyg för att skapa brandlarmsritningar  OR/SR enl SBF 1021.

CADdirekt BRAND LT är uppdelad i flera olika verksamhetsområden: 

  • Brand, Utrymning, SBA, Insatsplaner, SAM*.

 * Ritningar för Systematiskt ArbetsMiljöarbete anl. AFS 2008:13.

Branschsamarbete
Under många år har det funnits oklarheter i hur brandceller skall definieras och hur Bygghandling 90 samt BBR skall tolkas till CAD.

Ett samarbete mellan vår utvecklare, Kommittén för Bygghandling 90, samt ledande brand-konsulter har lett fram till applikationen CADdirekt BRAND LT.

Hur ska brandskydd beskrivas i CAD?
Resultatet av detta samarbete kommer att utgöra definitionen av en ny struktur för hur brand skall beskrivas i CAD samt hur ritningar skall se ut i utskriven form.

Brandklasserna E, EW, EI, R, RI och REI har egna linjestrukturer som väl kan utläsas i både CAD och på utskriven ritning. Brandmotståndet (tiden) beskrivs med hjälp av upprepningsmönster samt färgsättning. Färgen är främst till hjälp i CAD miljön.
 
Tydliga symboler
Den nya strukturen för brand har även renodlat utseendet för hur symboler inom brand skall beskrivas. Strukturen omfattar också symboler som visar de nya kraven för dörrar och glaspartier.

Även andra hjälpmedel för att enkelt kunna läsa/beskriva brandklassen har adderats till standarden. För textning finns till exempel enkla och bra funktioner baserade på fritext och symbolflaggor.

loading...

 Testa gratis i 30 dagar innan du köper!
CADdirekt BRAND LT kan hyras på samma sätt som AutoCAD LT.
Hyrpris  per licens / år: 3 900 kr ex moms. inkl. uppgraderingar.
Köppris per licens: 6 900 kr ex moms

Anpassad för  Windows 7, 8 och 10
Anpassad för Windows 7, 8 och 10

CADdirekt BRAND LT är utvecklad för:
AutoCAD LT 2019
AutoCAD LT 2018
AutoCAD LT 2017
AutoCAD LT 2016
AutoCAD LT 2015
AutoCAD LT 2014

video om caddirekt brand

Produktblad

Ladda ner produktblad (PDF):

BRAND10212.CTB.

180420. Ber om ursäkt!

Vi har missat att lägga in BRAND10212.CTB filen vid installation. Ladda hem och kopiera in filen på plats CTB filer.

BRAND DWT.

180424. BRAND DWT har uppdaterats. Referensnummer är adderat.

Övningsuppgifter

Ladda ner filer till övningsuppgifterna (zip):

Testa gratis i 30 dagar

Fyll i uppgifter i fälten nedan. Tryck sedan på "skicka" och du kommer till nedladdningssidan!