CADdirekt EL


Nyhet Version 3. 2021-03-01.
Nu även BricsCAD V21, progeCAD 2021 Eng och Sve, AutoCAD 2021
Funktion att  skapa komponentlista från öppna filer.
Textning från textlistor. Mycket användbar för brandlarm och datasystem. 
Säkerhetsbranschen SB20:13 även med Trygghetslarm.

Tidigare nyheter
Nytt EL System 660 PUS/Åskledare
Smart kraft och belysningstyrning.
SäkerhetsBranschens uppdatering. SB20:11
Förbättrat stöd vid uppritning i 3D. Kabelstegar och rännor. 
3D Kabelstegar, Kabelrännor, Förläggningsrör, Armarurer och Håltagningsnycklar
CADdirekt EL är uppdaterad med Säkerhetsbranschens  CAD symboler för Brand, Säkerhet och Data
Anpassad för BrisCAD V19, autoCAD  2020 ProgeCAD 2019
Mängdning av Stegar, Rännor och detaljer.
3D Kabelstegar, Kabelrännor, Förläggningsrör, Armarurer och Håltagningsnycklar
CADdirekt EL är uppdaterad med Säkerhetsbranschens  CAD symboler för Brand, Säkerhet och Data.
Nya mallfiler. Förbättrade inställningar i vyportar.
Lagersystem BSAB96

CADdirekt EL är en smart CAD-applikation för installatörer och projektörer.

Ni som har jobbat tidigare med AutoEL för AutoCAD LT kommer att känna igen grundstrukturen och komma igång snabbt.

I denna nya applikation finns nyheter som till exempel tydliga verktygsfält för varje system. CADdirekt EL är ett tydligt och kraftfullt verktyg för elprojektering men fungerar även utmärkt för installatören som gör ändringar i befintliga ritningar.

CADdirekt EL utgår från Bygghandling 90 i lager-struktur och verktygsfältens uppbyggnad. SEK Svensk Elstandard, Handbok SEK 412.

Verktygets huvudgrupper:

  • Kanalisation, Kraft, Belysning, Elvärme, Allmän tele, Data, Säkerhet, Brand och PUS system
  • Styrsystem KNX och IHC
  • Grupp- och Huvuledningsschema

Varje huvudgrupp har i sin tur tio undersystem som kan namnges och färgsättas för att ge en tydlighet och spårbarhet vid projektering.

Alla systeminställningar kan lätt ändras till din egna önskade struktur. Dina ändringar kan sedan sparas utifrån en grundstruktur, och delas med andra inom samma projekt eller företag på ett enkelt sätt.

Nyhet!
I ett samarbete mellan CADdirekt och KNX Sweden har CADdirekt EL anpassats till att följa strukturen som KNC Sweden redovisar i KNX Handboken. CADdirekt är idag den enda CAD applikation som har fullt stöd för att redovisa KNX system enligt Konsulthandboken från KNX Sweden.

loading...

Testa gratis i 30 dagar innan du köper!
Hyrpris  per licens / år: 3900 kr ex moms. inkl. uppgraderingar.

Anpassad för  Windows 7, 8 och 10
Anpassad för Windows 7, 8 och 10

CADdirekt EL är utvecklad för:
BricsCAD
AUTOCAD
AUTOCAD MEP
AUTOCAD Architect
AUTOCAD Mechanical
ProgeCAD

Video om caddirekt el

Produktblad

Ladda ner produktblad (PDF):

Övningsuppgift

Ladda ner filer till övningsuppgifter (PDF):

Testa gratis i 30 dagar

Fyll i uppgifter nedan. Tryck sedan på "skicka" och du kommer till nedladdningssidan!