CADdirekt EL


Ny version 4.24.02 2024-02-01
Uppdaterad med Framework 4.0

Ny CADdirekt.dwt, CADdirekt BEAst.dwt
Översiktsritningar enl BEAst (A1x1x1 - A16x6) 
Förbättringar i uppritning i 3D
Rättelse Videoanalys och Manöverpanel
Nu även BricsCAD V24, progeCAD 2024, AutoCAD 2024
3 Nya typer av stegar för förläggning av kablar.
FBK med kontinuerlig uppritning
Kopplingsdosa infälld utanpåliggande

Ny funktion för insättning av symboler. Omdefiniering: denna funktion reparerar utseendet på symbolen.

Anpassning för windows 11.
Funktion att  skapa komponentlista från öppna filer.
Textning från textlistor. Mycket användbar för brandlarm och datasystem. 
Säkerhetsbranschen SB20:13 även med Trygghetslarm.

Tidigare nyheter
Nytt EL System 660 PUS/Åskledare
Smart kraft och belysningsstyrning.
SäkerhetsBranschens uppdatering. SB20:11
Förbättrat stöd vid uppritning i 3D. Kabelstegar och rännor. 
3D Kabelstegar, Kabelrännor, Förläggningsrör, Armaturer och Håltagningsnycklar
CADdirekt EL är uppdaterad med Säkerhetsbranschens  CAD symboler för Brand, Säkerhet och Data
Mängdning av Stegar, Rännor och detaljer.
3D Kabelstegar, Kabelrännor, Förläggningsrör, Armaturer och Håltagningsnycklar
CADdirekt EL är uppdaterad med Säkerhetsbranschens  CAD symboler för Brand, Säkerhet och Data.
Nya mallfiler. Förbättrade inställningar i vyportar.
Lagersystem BSAB96

CADdirekt EL är en smart CAD-applikation för installatörer och projektörer.

I denna nya applikation finns nyheter som till exempel tydliga verktygsfält för varje system. CADdirekt EL är ett tydligt och kraftfullt verktyg för elprojektering men fungerar även utmärkt för installatören som gör ändringar i befintliga ritningar.

CADdirekt EL utgår från Bygghandling 90 i lager-struktur och verktygsfältens uppbyggnad. SEK Svensk Elstandard, Handbok SEK 412.

Verktygets huvudgrupper:

  • Kanalisation, Kraft, Belysning, Elvärme, Allmän tele, Data, Säkerhet, Brand och PUS system
  • Styrsystem KNX och IHC
  • Grupp- och Huvudledningsschema

Varje huvudgrupp har i sin tur tio undersystem som kan namnges och färgsättas för att ge en tydlighet och spårbarhet vid projektering.

Alla systeminställningar kan lätt ändras till din egna önskade struktur. Dina ändringar kan sedan sparas utifrån en grundstruktur, och delas med andra inom samma projekt eller företag på ett enkelt sätt.

I ett samarbete mellan CADdirekt och KNX Sweden har CADdirekt EL anpassats till att följa strukturen som KNX Sweden redovisar i KNX Handboken. CADdirekt är idag den enda CAD applikation som har fullt stöd för att redovisa KNX system enligt Konsulthandboken från KNX Sweden.

loading...

Testa gratis i 30 dagar innan du köper!
Hyrpris  per licens / år: 4900 kr ex moms. inkl. uppgraderingar.

Anpassad för  Windows 7, 8, 10 och 11
Anpassad för Windows 7, 8, 10 och 11

CADdirekt EL är utvecklad för:
BricsCAD
AUTOCAD
AUTOCAD MEP
AUTOCAD Architect
AUTOCAD Mechanical
ProgeCAD

Video om caddirekt el

Produktblad

Ladda ner produktblad (PDF):

Övningsuppgift

Ladda ner filer till övningsuppgifter (PDF):

Testa gratis i 30 dagar

Fyll i uppgifter nedan. Tryck sedan på "skicka" och du kommer till nedladdningssidan!