CADdirekt EL är en smart CAD-applikation för installatörer och projektörer. Den nya applikation har många nyheter som exempelvis tydligare verktygsfält - nu ett för varje system. Andra nyheter är Kanalisation, Kraft, Belysning och så vidare. Ett tydligt och kraftfullt verktyg för el-projektering. Läs mer om CADdirekt EL...

CADdirekt VVS är ett heltäckande konstruktionsverktyg för VVS-projektering. MedCADdirekt VVS kan du rita alla typer av VVS system. Ventilation, Värme-, Kyla-, Gas- och Sprinklersystem. Installationsritningar eller schema. Utvecklad av VVS:are för VVS:are. Läs mer om CADdirekt VVS...

CADdirekt TELE är den senaste produkten i serien och är ett utmärkt projekteringsverktyg för teledokumentering för konsulter och entreprenörer som vill ha kontroll över det som ritas. Med hjälp av CADdirekt TELE gör du jobbet på mycket kortare tid och effektiviserar arbetet med teleregistrering och teledokumentation.  Läs mer om CADdirekt TELE...

CADdirekt BRAND är en applikation som vänder sig till dig som skall skapa underlag för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), så kallade SBA dokument. Applikationen hjälper dig definiera brandskyddet med brandcellsgränser och utrymningsritningar. Läs mer om CADdirekt BRAND...

CADdirekt SkalaFormat är en mycket efterfrågad hjälp för att snabbt och enkelt hantera ritningar och utskrifter på ett proffsigt sätt utan att behöva göra alla inställningar själv.
Läs mer om CADdirekt SkalFormat
 

Läs om olika CAD lösningar under Produkter - 100% DWG