lättaste sättet att skapa fina ritningar...

CADdirekt har nu länge varit ett givet val av arbetsverktyg för CAD. Att många väljer CADdirekt grundar sig på flera delar.
Bra priset,  Stort innehåll av funtioner och symboler och inte minst kort inlärnings tid tack vare att verktygsfälten är  grupperade i samklang med arbetsflöde. 

CADdirekt har blivit uppvaktad av flera aktörer från branschen samt många CAD kunder. Finns CADdirekt för Bluebeam?
Ja! Nu lanserar vi valda delar av CADdirekt applikationerna EL, TELE, BRAND samt VVS och skapat en helt ny serie verktyg på det så populära programmet Bluebeam Revu.
210701 Nyhet ELochVVS 

Profilerna kan installeras på Bluebeam Revu V17, V18, V19 samt V20. 
 

BRANDLARM - BRANDSKYDD - SÄKERHET - ELochVVS

BRANDLARM
Bluebeam profilen BRANDLARM är upprättad för att på lättast sätt skapa brandlarmsritningar enl SBF 1021:1 samt 1021:2.   


Upprätta ritningar och utgå från mallfiler för bästa struktur och resultat.

CADdirekt BRANDLARM innehåller
- 16 st mallar i formaten A3 och A4
- Symboler enl SBF1021:1, SBF 1021:2 och 1021:3 GASSLÄCKNING 
- Manual med flera övningar. 

Bluebeam Revu och CADdirekt BRANDLARM i kombination är verktygen som gör att ni kan skapa finaste ritningana. I CAD är det flera inställningar som skall vara rätt för att få fram en snygg ritning. I Bluebeam ser man den färdiga ritningen på skärmen hela tiden och kan lätt anpassa uteendet till perfektion. 
 

Läs mer om brandlarm i broschyren eller läs mycket mer i Manualen...

ladda hem Installationsprogram.

Installationsfil uppladdad 2021-09-14
Redigerbara symbolförklaringar för SR/OR TUL SR
Rättad manuell registrering.

OBS! Installation kan endast genomföras med giltig licensnyckel. För köp av licens se återförsäljare. Bluebeam Revu

 

licensalternativ se prislistan

Video för caddirekt brandlarm för bluebeam revu.

Visning av arbetsflödet övning 1. serviceritning

Video för installation av brandlarm

BRANDSKYDD
Bluebeam Revu profilen BRANDSKYDD. BRANDSKYDDSRITNINGAR och UTRYMNINGSPLANER. Ritningar som beskriver skyddet för person eller byggnad.

- Brandcellsritningar en. BH90 Del 8. stycke 4.25
- SBA dokumentation
- Insatsplaner  enl. SBF relgeverk för Insatsplaner 2019 (Ny) och Räddningstjänsten syd 4.0
- Utrymningsplaner SBF 2875:1996 samt 2875:2019


CADdirekt BRANDSKYDD innehåller
- 11st mallar i formaten A3 och A4
- Brandceller för E, EI, EW, R, RE ,REI. För tidsfaktorena 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 och 360 minuter
- Grundmallar och Symboler för utrymninsritningar enl SBF2875:1996 och SBF 2875:2019
- Symboler för SBA samt SAM dokumentering enl ISO 7010 
- Manual med flera övningar. 

Läs mer om BRANDSKYDD i broschyren eller Läs mycket mer i Manualen...
 

ladda hem Installationsprogram.

Installationsfil uppladdad 2021-07-11
Rättad manuell registrering.
Nyhet SBF Insatsplan 2019

OBS! Installation kan endast genomföras med giltig licensnyckel. För köp av licens se återförsäljare. Bluebeam Revu 

licensalternativ se prislistan

VIDEO FÖR CADDIREKT BRANDSKYDD FÖR BLUEBEAM revu.

VISNING AV ARBETSFLÖDET övning 1. utrymningsplan

VIDEO FÖR INSTALLATION AV BRANDSKYDD

SÄKERHET
Bluebeam Revu profilen SÄKERHET följer SäkerhetsBranschens riktlinje SB20:2. för att på lättast sätt skapa ritningar som beskriver larmanläggningars struktur och funktion. 

- Komponenter för ledningsnät
- Nätverk
 - Strömförsörjningsutrustning
- Larmdon
- CCTV
- Inbrottslarm, Inbrottslarm Integrerat
- Överfallslarm, Bråklarm
 -Områdeslarm
 - Passerkontroll
- Utrymningslarm
- Trygghetslarm (NYHET 2021-01-22)
 -Branddörrkontroll & Släcksystem

CADdirekt SÄKERHET innehåller
- 7 st mallar i formaten A3 och A4
- Symboler och ledningar för att upprätta ritningar inom larm och säkerhet. Symboler enl. nya och gamla standarden.
- Manual med flera övningar. 

Läs mer om säkerhet i broschyren eller läs mycket mer i Manualen...
 

ladda hem Installationsprogram.

Installationsfil uppladdad 2021-09-14
Utökade textningsfunktioner, Textrutor Sektionsnummer och adresser.
Rättad manuell registrering.

OBS! Installation kan endast genomföras med giltig licensnyckel. För köp av licens se återförsäljare. Bluebeam Revu 
 

licensalternativ se prislistan

VIDEO FÖR CADDIREKT SÄKERHET FÖR BLUEBEAM REVU.

VISNING AV ARBETSFLÖDET övning 1. cctv anläggning

VIDEO FÖR INSTALLATION AV SÄKERHET

ELochVVS 
Bluebeam Revu profilen ELochVVS följer Svenskstandard och Bygghandling 90. för att på lättast sätt skapa ritningar som beskriver larmanläggningars struktur och funktion. 

Med Bluebeam och tillägget ELochVVS kan tydliga och lättlästa EL och VVS ritningar upprättas t.ex. Centralförteckning, Huvudledningsscheman, Driftkort och Flödesschema när det gäller installationsritningar för EL och VVS är utseendet av installationer är av typen system-, informationshandling. Verktyget ELochVVS är framtagen med focus på att skapa lättläst dokumentation inom EL och VVS och att det skall vara snabbt, smidigt och lätt att komma igång.

ladda hem Installationsprogram.

Installationsfil uppladdad 2021-07-01

OBS! Installation kan endast genomföras med giltig licensnyckel. För köp av licens se återförsäljare. Bluebeam Revu 
 

licensalternativ se prislistan

Video för caddirekt ELochVVS för bluebeam revu.

Visning av arbetsflödet för att rita EL- och VVS installationer

VIDEO FÖR Mängning från EL ritningar

VIDEO FÖR INSTALLATION AV ELochVVS