OBS! Bluebeam har kommit med sin verison 21. uppdelningen av nivåer med skillnad i funktioner gör att CADdirekt måste installeras på core eller compleate.

CADdirekt för version 21 är nu klar och kan laddas ner och installeras.
lättaste sättet att skapa fina ritningar... mer Bluebeamprofiler från CADdirekt

CADdirekt har nu länge varit ett givet val av arbetsverktyg för CAD. Att många väljer CADdirekt grundar sig på flera delar.
Bra priset,  Stort innehåll av funtioner och symboler och inte minst kort inlärnings tid tack vare att verktygsfälten är  grupperade i samklang med arbetsflöde. 

CADdirekt har blivit uppvaktad av flera aktörer från branschen samt många CAD kunder. Har CADdirekt för Bluebeam profiler?
Ja! Nu lanserar vi valda delar av CADdirekt applikationerna EL, TELE, BRAND samt VVS och skapat en helt ny serie verktyg på det så populära programmet Bluebeam Revu.
221020 Nyhet! ELochVVS blir två enskillda applikationer. CADdirekt EL för Bluebeam, CADdirekt VVS för Bluebeam 

Profilerna kan installeras på Bluebeam Revu V17, V18, V19V20 samt V21. 

BRANDLARM - BRANDSKYDD - SÄKERHET - EL - VVS

BRANDLARM
Bluebeam profilen BRANDLARM är upprättad för att på lättast sätt skapa brandlarmsritningar enl SBF 1021. 


Upprätta ritningar och utgå från mallfiler för bästa struktur och resultat.

CADdirekt BRANDLARM innehåller
- 16 st mallar i formaten A3 och A4
- Symboler enl SBF1021:1, SBF 1021:2 och 1021:3 GASSLÄCKNING 
- Manual med flera övningar. 

Bluebeam Revu och CADdirekt BRANDLARM i kombination är verktygen som gör att ni kan skapa finaste ritningana. I CAD är det flera inställningar som skall vara rätt för att få fram en snygg ritning. I Bluebeam ser man den färdiga ritningen på skärmen hela tiden och kan lätt anpassa uteendet till perfektion. 
 

Läs mer om bluebeam profilen brandlarm i broschyren eller läs mycket mer i Manualen...

ladda hem Installationsprogram.

Installationsfil uppladdad 2023-01-02
Ytor redovisas i eget lager
Installation för Bluebeam 21

Nödsignal - Tvåvägskommunikation kontrollpanel, klientdel
Redigerbara symbolförklaringar för SR/OR TUL SR
Rättad manuell registrering.

OBS! Installation kan endast genomföras med giltig licensnyckel.

Beställning av en licens.  info@caddirekt.se 

licensalternativ se prislistan

Video för caddirekt brandlarm för bluebeam revu.

Visning av arbetsflödet övning 1. serviceritning

Video för installation av brandlarm

BRANDSKYDD
Bluebeam Revu profilen BRANDSKYDD. BRANDSKYDDSRITNINGAR och UTRYMNINGSPLANER. Ritningar som beskriver skyddet för person eller byggnad.

- Brandcellsritningar en. BH90 Del 8. stycke 4.25
- SBA dokumentation
- Insatsplaner  enl. SBF regelverk för Insatsplaner 2019 och Räddningstjänsten syd 4.0
- Utrymningsplaner SBF 2875:1996 samt 2875:2019, 
Nödsignal - Tvåvägskommunikation kontrollpanel, klientdel

CADdirekt BRANDSKYDD innehåller
- 11st mallar i formaten A3 och A4
- Brandceller för E, EI, EW, R, RE ,REI. För tidsfaktorena 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 och 360 minuter
- Grundmallar och Symboler för utrymningsritningar enl SBF2875:1996 och SBF 2875:2019
- Symboler för SBA samt SAM dokumentering enl ISO 7010 
- Manual med flera övningar. 

Läs mer om bluebeam profilen BRANDSKYDD i broschyren eller Läs mycket mer i Manualen...
 

ladda hem Installationsprogram.

Installationsfil uppladdad 2023-01-02
Ytor redovisas i eget lager
Installation för Bluebeam 21
Nödsignal - Tvåvägskommunikation kontrollpanel, klientdel
Rättad manuell registrering.

Nyhet SBF Insatsplan 2019

OBS! Installation kan endast genomföras med giltig licensnyckel.

Beställning av en licens.  info@caddirekt.se 

licensalternativ se prislistan

VIDEO FÖR CADDIREKT BRANDSKYDD FÖR BLUEBEAM revu.

VISNING AV ARBETSFLÖDET övning 1. utrymningsplan

VIDEO FÖR INSTALLATION AV BRANDSKYDD

SÄKERHET
Bluebeam Revu profilen SÄKERHET följer SäkerhetsBranschens riktlinje SB20:2. för att på lättast sätt skapa ritningar som beskriver larmanläggningars struktur och funktion. 

- Komponenter för ledningsnät
- Nätverk
 - Strömförsörjningsutrustning
- Larmdon
- CCTV
- Inbrottslarm, Inbrottslarm Integrerat
- Överfallslarm, Bråklarm
 -Områdeslarm
 - Passerkontroll
- Utrymningslarm
- Trygghetslarm
- Nödsystem (Nyhet 2022-10-21)
 -Branddörrkontroll & Släcksystem

CADdirekt SÄKERHET innehåller
- 7 st mallar i formaten A3 och A4
- Symboler och ledningar för att upprätta ritningar inom larm och säkerhet. Symboler enl. nya och gamla standarden.
- Manual med flera övningar. 

Läs mer om säkerhet i broschyren eller läs mycket mer i Manualen...
 

ladda hem Installationsprogram.

Installationsfil uppladdad 2022-10-25
Installation för Bluebeam 21
Nödsignal - Tvåvägskommunikation kontrollpanel, klientdel

Utökade textningsfunktioner, Textrutor Sektionsnummer och adresser.
Rättad manuell registrering.


OBS! Installation kan endast genomföras med giltig licensnyckel.

Beställning av en licens.  info@caddirekt.se 

licensalternativ se prislistan

VIDEO FÖR CADDIREKT SÄKERHET FÖR BLUEBEAM REVU.

VISNING AV ARBETSFLÖDET övning 1. cctv anläggning

VIDEO FÖR INSTALLATION AV SÄKERHET

EL  Nyhet!
Bluebeam Revu profilen EL följer Svenskstandard och Bygghandling 90. för att på lättast sätt skapa ritningar som beskriver EL-anläggningars struktur och funktion. 

Med Bluebeam och tillägget EL kan tydliga och lättlästa EL ritningar upprättas t.ex. Centralförteckning, Huvudledningsscheman,  när det gäller installationsritningar för EL är utseendet av installationer är av typen system-, informationshandling. Verktyget EL är framtagen med focus på att skapa lättläst dokumentation inom EL och att det skall vara snabbt, smidigt och lätt att komma igång.

Läs mer om bluebeam profilen EL i broschyren eller läs mycket mer i Manualen...
 

ladda hem Installationsprogram.

Installationsfil uppladdad 2022-11-01

OBS! Installation kan endast genomföras med giltig licensnyckel.

Beställning av en licens.  info@caddirekt.se 

Video för caddirekt EL för bluebeam revu.

Visning av arbetsflödet för att rita EL- installationer

VIDEO FÖR Mängning från EL ritningar

VIDEO FÖR INSTALLATION AV EL samt VVS

VVS Nyhet
Bluebeam Revu profilen VVS följer Svenskstandard och Bygghandling 90. för att på lättast sätt skapa ritningar som beskriver VVS-anläggningars struktur och funktion. 

Med Bluebeam och tillägget VVS kan tydliga och lättlästa VVS ritningar upprättas t.ex. Systemscheman, Driftkort och Flödesschema när det gäller installationsritningar för VVS är utseendet av installationer är av typen system-, informationshandling. Verktyget VVS är framtagen med focus på att skapa lättläst dokumentation inom VVS och att det skall vara snabbt, smidigt och lätt att komma igång.

Läs mer om bluebeam profilen  VVS i broschyren eller läs mycket mer i Manualen...
 

ladda hem Installationsprogram.

Installationsfil uppladdad 2022-11-01

OBS! Installation kan endast genomföras med giltig licensnyckel.

Beställning av en licens.  info@caddirekt.se 

licensalternativ se prislistan

Video för caddirekt VVS för bluebeam revu.
 

Visning av arbetsflödet för att rita enkla VVS installationer

Visning av arbetsflödet för att rita kanaler med korrekt dimesion

VIDEO FÖR Mängning från VVS ritningar

VIDEO FÖR INSTALLATION AV el samt VVS