lättaste sättet att skapa fina ritningar...

CADdirekt har nu länge varit ett givet val av arbetsverktyg för CAD. Att många väljer CADdirekt grundar sig på flera delar.
Bra priset,  Stort innehåll av funtioner och symboler och inte minst kort inlärnings tid tack vare att verktygsfälten är  grupperade i samklang med arbetsflöde. 

CADdirekt har blivit uppvaktad av flera aktörer från branschen samt många CAD kunder. Finns CADdirekt för Bluebeam?
Ja! Nu lanserar vi valda delar av CADdirekt applikationerna EL, TELE och BRAND och skapat en helt ny serie verktyg på det så populära programmet Bluebeam. Profilerna kan installeras på Bluebeam V17, V18, V19 samt V20. 

- BRANDLARM - BRANDSKYDD - SÄKERHET - 
 

BRANDLARM
Bluebeam profilen BRANDLARM är upprättad för att på lättast sätt skapa brandlarmsritningar enl SBF 1021:1 samt 1021:2.   


Upprätta ritningar och utgå från mallfiler för bästa struktur och resultat.

CADdirekt BRANDLARM innehåller
- 16 st mallar i formaten A3 och A4
- Symboler enl SBF1021:1 och SBF 1021:2 
- Manual med flera övningar. 

Bluebeam och CADdirekt BRANDLARM i kombination är verktygen som gör att ni kan skapa finaste ritningana. I CAD är det flera inställningar som skall vara rätt för att få fram en snygg ritning. I Bluebeam ser man den färdiga ritningen på skärmen hela tiden och kan lätt anpassa uteendet till perfektion. 
 

Läs mer om brandlarm i broschyren eller läs mycket mer i Manualen...

licensalternativ se prislistan

ladda hem Installationsprogram.

Installationsfil uppladdad 2020-08-29
OBS! Installation kan endast genomföras med giltig licensnyckel. För köp av licens se återförsäljare. Bluebeam 

BRANDSKYDD
Bluebeam profilen BRANDSKYDD. BRANDSKYDDSRITNINGAR och UTRYMNINGSPLANER. Ritningar som beskriver skyddet för person eller byggnad.

- Brandcellsritningar en. BH90 Del 8. stycke 4.25
- SBA dokumentation
- Insatsplaner  enl. SBF relgeverk för Insatsplaner
- Utrymningsplaner SBF 2875:1996 samt 2875:2019


CADdirekt BRANDSKYDD innehåller
- 11st mallar i formaten A3 och A4
- Brandceller för E, EI, EW, R, RE ,REI. För tidsfaktorena 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 och 360 minuter
- Grundmallar och Symboler för utrymninsritningar enl SBF2875:1996 och SBF 2875:2019
- Symboler för SBA samt SAM dokumentering enl ISO 7010 
- Manual med flera övningar. 

Läs mer om BRANDSKYDD i broschyren eller Läs mycket mer i Manualen...
 

licensalternativ se prislistan

ladda hem Installationsprogram.

Installationsfil uppladdad 2020-08-29.
OBS! Installation kan endast genomföras med giltig licensnyckel. För köp av licens se återförsäljare. Bluebeam 

SÄKERHET
Bluebeam profilen SÄKERHET följer SäkerhetsBranschens riktlinje SB20:2. för att på lättast sätt skapa ritningar som beskriver larmanläggningars struktur och funktion. 

- Komponenter för ledningsnät
- Nätverk
 - Strömförsörjningsutrustning
- Larmdon
- CCTV
- Inbrottslarm, Inbrottslarm Integrerat
- Överfallslarm, Bråklarm
 -Områdeslarm
 - Passerkontroll
- Utrymningslarm
 -Branddörrkontroll & Släcksystem

CADdirekt SÄKERHET innehåller
- 7 st mallar i formaten A3 och A4
- Symboler och ledningar för att upprätta ritningar inom larm och säkerhet. Symboler enl. nya och gamla standarden.
- Manual med flera övningar. 

Läs mer om säkerhet i broschyren eller läs mycket mer i Manualen...
 

licensalternativ se prislistan

ladda hem Installationsprogram.

Installationsfil uppladdad 2020-08-29
OBS! Installation kan endast genomföras med giltig licensnyckel. För köp av licens se återförsäljare. Bluebeam