Bluebeam 21 har släppts. Observera att CADdirekt för bluebeam stödjer CORE och COMPLETE men ej Basicversionen.

CADdirekt för version 21 är nu klar och kan laddas ner och installeras.
lättaste sättet att skapa fina ritningar... med Bluebeam profiler från CADdirekt

CADdirekt för version 21 är nu klar och kan laddas ner och installeras.
Programmet ger dig det lättaste sättet att skapa ritningar... nu med fler Bluebeam profiler från CADdirekt

CADdirekt har länge varit ett givet val av arbetsverktyg för CAD. Att många väljer CADdirekt har flera orsaker; bra pris, bred funktionalitet, symboler enligt svensk standard och inte minst kort inlärningstid tack vare grupperade verktygsfält i samklang med arbetsflöden. 

Marknaden har länge efterfrågat CADdirekts applikationer även till Bluebeam, och nu lanserar vi valda delar av CADdirekt applikationerna EL, TELE, BRAND samt VVS tillsammans med en helt ny serie verktyg på det så populära programmet Bluebeam Revu.

EL och VVS blir två enskilda applikationer 

Profilerna kan installeras på Bluebeam Revu 2017-2019, 20 samt 21. 

BRANDLARM - BRANDSKYDD - SÄKERHET - EL - VVS

BRANDLARM
Bluebeam profilen BRANDLARM är upprättad för att på lättast sätt skapa brandlarmsritningar enl SBF 1021. 


Upprätta ritningar och utgå från mallfiler för bästa struktur och resultat.

CADdirekt BRANDLARM innehåller
- 16 st mallar i formaten A3 och A4
- Symboler enl SBF1021:1, SBF 1021:2 och 1021:3 GASSLÄCKNING 
- Manual med flera övningar. 

Bluebeam Revu och CADdirekt BRANDLARM i kombination är verktygen som gör att ni kan skapa finaste ritningarna. I CAD är det flera inställningar som skall vara rätt för att få fram en snygg ritning. I Bluebeam ser man den färdiga ritningen på skärmen hela tiden och kan lätt anpassa utseendet till perfektion. 
 

Läs mer om bluebeam profilen brandlarm i broschyren eller läs mycket mer i Manualen...

ladda hem Installationsprogram.

Installationsfil uppladdad 2023-11-07
Förbättrad textning
Ytor redovisas i eget lager
Installation för Bluebeam 21

Nödsignal - Tvåvägskommunikation kontrollpanel, klientdel
Redigerbara symbolförklaringar för SR/OR TUL SR
Rättad manuell registrering.

OBS! Installation kan endast genomföras med giltig licensnyckel.

Beställning av en licens.  info@caddirekt.se 

licensalternativ se prislistan

Video för caddirekt brandlarm för bluebeam revu.

Visning av arbetsflödet övning 1. serviceritning

Video för installation av brandlarm

BRANDSKYDD
Bluebeam Revu profilen BRANDSKYDD. BRANDSKYDDSRITNINGAR och UTRYMNINGSPLANER. Ritningar som beskriver skyddet för person eller byggnad.

- Brandcellsritningar en. BH90 Del 8. stycke 4.25
- SBA dokumentation
- Insatsplaner  enl. SBF regelverk för Insatsplaner 2019 och Räddningstjänsten syd 4.0
- Utrymningsplaner SBF 2875:1996 samt 2875:2019, 
Nödsignal - Tvåvägskommunikation kontrollpanel, klientdel

CADdirekt BRANDSKYDD innehåller
- 11st mallar i formaten A3 och A4
- Brandceller för E, EI, EW, R, RE ,REI. För tidsfaktorena 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 och 360 minuter
- Grundmallar och Symboler för utrymningsritningar enl SBF2875:1996 och SBF 2875:2019
- Symboler för SBA samt SAM dokumentering enl ISO 7010 
- Manual med flera övningar. 

Läs mer om bluebeam profilen BRANDSKYDD i broschyren eller Läs mycket mer i Manualen...
 

ladda hem Installationsprogram.

Installationsfil uppladdad 2023-11-07
Förbättring av symboler för SS2875:1996 och SS2875:2019
Förbättrad textning
Ytor redovisas i eget lager
Installation för Bluebeam 21
Nödsignal - Tvåvägskommunikation kontrollpanel, klientdel
Rättad manuell registrering.

Nyhet SBF Insatsplan 2019

OBS! Installation kan endast genomföras med giltig licensnyckel.

Beställning av en licens.  info@caddirekt.se 

licensalternativ se prislistan

VIDEO FÖR CADDIREKT BRANDSKYDD FÖR BLUEBEAM revu.

VISNING AV ARBETSFLÖDET övning 1. utrymningsplan

VIDEO FÖR INSTALLATION AV BRANDSKYDD

SÄKERHET
Bluebeam Revu profilen SÄKERHET följer SäkerhetsBranschens riktlinje SB20:2. för att på lättast sätt skapa ritningar som beskriver larmanläggningars struktur och funktion. 

- Komponenter för ledningsnät
- Nätverk
 - Strömförsörjningsutrustning
- Larmdon
- CCTV
- Inbrottslarm, Inbrottslarm Integrerat
- Överfallslarm, Bråklarm
 -Områdeslarm
 - Passerkontroll
- Utrymningslarm
- Trygghetslarm
- Nödsystem (Nyhet 2022-10-21)
 -Branddörrkontroll & Släcksystem

CADdirekt SÄKERHET innehåller
- 7 st mallar i formaten A3 och A4
- Symboler och ledningar för att upprätta ritningar inom larm och säkerhet. Symboler enl. nya och gamla standarden.
- Manual med flera övningar. 

Läs mer om säkerhet i broschyren eller läs mycket mer i Manualen...
 

ladda hem Installationsprogram.

Installationsfil uppladdad 2024-06-20
Uppdaterad installationsfil.
Förbättrad textning.
Rättelse Videoanalys och Manöverpanel nu system F3
Installation för Bluebeam 21
Nödsignal - Tvåvägskommunikation kontrollpanel, klientdel
Utökade textningsfunktioner, Textrutor Sektionsnummer och adresser.
Rättad manuell registrering.


OBS! Installation kan endast genomföras med giltig licensnyckel.

Beställning av en licens.  info@caddirekt.se 

licensalternativ se prislistan

VIDEO FÖR CADDIREKT SÄKERHET FÖR BLUEBEAM REVU.

VISNING AV ARBETSFLÖDET övning 1. cctv anläggning

VIDEO FÖR INSTALLATION AV SÄKERHET

EL  Nyhet!
Bluebeam Revu profilen EL följer Svenskstandard och Bygghandling 90. för att på lättast sätt skapa ritningar som beskriver EL-anläggningars struktur och funktion. 

Med Bluebeam och tillägget EL kan tydliga och lättlästa EL ritningar upprättas t.ex. Centralförteckning, Huvudledningsscheman,  när det gäller installationsritningar för EL är utseendet av installationer är av typen system-, informationshandling. Verktyget EL är framtagen med focus på att skapa lättläst dokumentation inom EL och att det skall vara snabbt, smidigt och lätt att komma igång.

Läs mer om bluebeam profilen EL i broschyren eller läs mycket mer i Manualen...
 

ladda hem Installationsprogram.

Installationsfil uppladdad 2023-11-09
Uppdatering av verktygen
Kraft och PUS
Belysning
Uttag och Brytare
Nödbelysning
Förbättringar i textning

OBS! Installation kan endast genomföras med giltig licensnyckel.

Beställning av en licens.  info@caddirekt.se 

Video för caddirekt EL för bluebeam revu.

Visning av arbetsflödet för att rita EL- installationer

VIDEO FÖR Mängdning från EL ritningar

VIDEO FÖR INSTALLATION AV EL samt VVS

VVS Nyhet
Bluebeam Revu profilen VVS följer Svenskstandard och Bygghandling 90. för att på lättast sätt skapa ritningar som beskriver VVS-anläggningars struktur och funktion. 

Med Bluebeam och tillägget VVS kan tydliga och lättlästa VVS ritningar upprättas t.ex. Systemscheman, Driftkort och Flödesschema när det gäller installationsritningar för VVS är utseendet av installationer är av typen system-, informationshandling. Verktyget VVS är framtagen med focus på att skapa lättläst dokumentation inom VVS och att det skall vara snabbt, smidigt och lätt att komma igång.

Läs mer om bluebeam profilen  VVS i broschyren eller läs mycket mer i Manualen...
 

ladda hem Installationsprogram.

Installationsfil uppladdad 2023-11-07
Förbättrad textning

OBS! Installation kan endast genomföras med giltig licensnyckel.

Beställning av en licens.  info@caddirekt.se 

licensalternativ se prislistan

Video för caddirekt VVS för bluebeam revu.
 

Visning av arbetsflödet för att rita enkla VVS installationer

Visning av arbetsflödet för att rita kanaler med korrekt dimension

VIDEO FÖR Mängdning från VVS ritningar

VIDEO FÖR INSTALLATION AV el samt VVS