INSTALLATIONSFIL för CADdirekt BRAND LT

TESTA GRATIS I 30 DAGAR
Nyhet 2022-04-28. AutoCAD LT 2023 som möjlig installationsalternativ

Anpassning till Windows 11
SBF 1021:3 GASSLÄCKNING inlagd.

Nu även för AutoCAD LT 2022
Tillägg av konnektionslinjer för hänvisning till angränsande blad, rättning av måttsättningsfunktioner

Uppdaterad 2020-03-03. 
CADdirekt BRAND LT 2.20.03, Text justering
Nu även för AutoCAD LT 2020

SBF 1021:1 samt 1021:2
SS 2875-1996 och SS 2875-2019
Nya mallfiler. Förbättrade inställningar i vyportar.
Lagerstruktur för BSAB96
Ändrad kopplingsstruktur som underlättar upprättande av SR och OR ritningar från samma CAD modell. 

Tidigare nyheter och uppdateringar.
Problem med licenstid åtgärdad.
Ny länkning till licensdatabas.

pplikationerna är anpassade för  Windows 7 och Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 samt Windows 11.

Manual CADdirekt BRAND LT. (Finns med i installationen)

CADdirket har ingen egen länk för nedladdning och installation av AutoCAD LT. Se listan för Återförsäljare för att komma i kontakt med någon i ert närområde.