Hantering av låsta filer

Hantering av låsta CAD Point-filer
Under 1990 och 2000 talet skapades hundratusentals CAD-filer med CAD Point-applikationer. Dessa kunde bara ändras om man hade CAD Point-licens installerad. När CAD Point AB köptes av CAD-Q och utvecklingen flyttade till USA lämnades alla låsta filer till sitt öde. Flertalet att dessa ligger säkert fortfarande låsa på en hårddisk någonstans.

Hur låser man upp en fil så att den kan användas idag? Här beskriver vi två tillvägagångssätt att lösa problemet.

Vägen via progeCAD:

  • Öppna filen i progeCAD. Kopiera hela ritningen, kontrollera baspunkten för ritningen. Placera kopian på en känd punkt utifrån baspunkten, 100.000 enheter åt något håll. Alla delar i kopian är nu redigerbara.
  • För att skapa en helt egen fil markera hela kopian använd Drag&Drop funktionen och dra informationen till en annan öppen fil eller spara som ett wblock.

Vägen via Revit:

  • I Revit kopplar man filen med Import CAD och sedan Exportera till CAD.
  • Öppna filen i ett CAD-program. Nu är det som exporterades ett block. Explodera blocket och alla delar är nu redigerbara.


Hantering av Låsta MagiCAD-filer
Samma visa som på 90-talet upprepar sig på 2000-talet och framåt. Filer produceras låsta för redigering utan speciella program. Installationerna lever längre än programutvecklares varaktighet. Progman OY som utvecklat MagiCAD har skapat en gratis variant MagiCAD Object Enabler som möjliggör redigering och innehåller funktionen MagiExplode. Detta kommer att fungera så länge Progman OY utvecklar detta tilläggsprogram. Men hur gör man utan detta program? Låset för redigering ligger i AutoCAD filen DWG.

Vägen via progeCAD:

  • Vi har testat att öppna filen i en programmet progeCAD 2014 som jobbar 100% i DWG-filformat. Originalobjekten i filen är fortfarande låsta för redigering men att ta en kopia av alla objekt är helt tillåtet.
  • Kopiera alla objekt. Placera kopian med ett känt avstånd från originalet. Gör ett wblock av de kopierade objekten eller kopiera med baspunkt och klistra in objekten i en annan fil.


Vägen via Revit:

  • I Revit kan kopplar man filen med Import CAD och sen Exportera till CAD.
  • Öppna sedan filen i ett CAD-program. Nu är det som exporterades ett block. Explodera blocket och alla delar är nu redigerbara.
Lycka till!