CADdirekt TELE databas och filer!

CADdirekt TELE.
När ett projekt skapas lägger CADdirekt alla ritningar i samma mapp/folder. I databasen har en absolut sökväg till ritningen sparats. Ett fletal användare har efter projektets avslutande flytta projektmappen till en lagringsmapp på en server. När man sen vill jobba lite i projektet har projektet öppnats på den nya platsen. I projektdatabasen stämmer nu inte sökvägen till ritningen.  Vilket resulterar i att filen ej går att öppna.
En ny version av CADdirekt TELE är nu klar som avhjälpa detta. Dock kvarstår kravet att projektdatabas samt ritningar/DWG skall ligga i samma mapp/folder. Vi har även lagt in en kontroll av de dokuent som finns i projektets ritningslista har motsvarande DWG fil i sparad mapp. Saknas en fil/filer  kommer en lista fram som redovisa vilka filer som saknas. De saknade filerna kan antingen tasbort från listan eller så har användaren möjlighet att se vilka filer som skall letas rätt på och läggas in i mappen.

Vi tackar er användare som har gjort oss uppmärksamma på hur vi kan utveckla CADdirekt TELE till ett bättre och mer användavänligt program.

Vi hoppas att detta skall underlätta pågående och framtida projektering med CADdirekt TELE.
Vi kommer att skicka ut ett meddelande till alla som har en licens för CADdirekt TELE när uppdatering är tillgänglig.

MVH
CADdirekt Support.