BH90 Del 2 4.25 Brandritning. DWG, Revit, ArchiCAD och Microstation

CADdirekt har i samarbete med SIS (TK269) arbetat fram en grafisk struktur för att på ett enhetligt sätt redovisa brandskyddet i all typ av dokumentation. Det finns en rad regelverk redan som beskriver hur branritning ( OR/SR styrs av SBF 1021) utrymningsritningar (SS 2875) Arbetsmiljöritningar.

Det som inte förekom in något regelverk var brandcellgränser, att brandcellen skulle redovisa var angivet men hur den grafiskt skulle se ut angavs inte. När utseendet inte var reglerat har var och en som haft behov av att rita in en brandcell gjor detta efter eget tycke och smak.

Utgångspunkten i detta arbete med brandritningar och brancellsgränser var att:
- Brandskyddet skall vara lätt att tolka på utskiven ritning.
- Brandskyddet som beskrivs med en brandcellsgräns ligger i en byggnadsdel och skall inte täcka byggnadsobjektet.
- Möjligheten att redovisa branskyddet skall inte vara kopplat till ett speciellt program. 

Vi har testat den grafiska redovisningen i en rad olika CAD program. 10 st olika CAD program med stöd för DWG. Revit, ArchiCAD, Microstation. I alla tester fick vi 100%-igt resultat för redovisningen.

Uppdateringen av BH90 Del 2 4.25 publicerades Hösten 2015.