CADdirekt på ELFACK 2017.

ELFACK i Göteborg 9-12 maj. Monter: D04:10
Möt CADdirekt och våren i Göteborg. Kom till montern och se hur någon av CADdirekt´s applikationer passar in i din arbetsdag. 

Väl mött
CADdirekt

2016 > 02

CADdirekt har i samarbete med SIS (TK269) arbetat fram en grafisk struktur för att på ett enhetligt sätt redovisa brandskyddet i all typ av dokumentation. Det finns en rad regelverk redan som beskriver hur branritning ( OR/SR styrs av SBF 1021) utrymningsritningar (SS 2875) Arbetsmiljöritningar.

Det som inte förekom in något regelverk var brandcellgränser, att brandcellen skulle redovisa var angivet men hur den grafiskt skulle se ut angavs inte. När utseendet inte var reglerat har var och en som haft behov av att rita in en brandcell gjor detta efter eget tycke och smak.

Utgångspunkten i detta arbete med brandritningar och brancellsgränser var att:
- Brandskyddet skall vara lätt att tolka på utskiven ritning.
- Brandskyddet som beskrivs med en brandcellsgräns ligger i en byggnadsdel och skall inte täcka byggnadsobjektet.
- Möjligheten att redovisa branskyddet skall inte vara kopplat till ett speciellt program. 

Vi har testat den grafiska redovisningen i en rad olika CAD program. 10 st olika CAD program med stöd för DWG. Revit, ArchiCAD, Microstation. I alla tester fick vi 100%-igt resultat för redovisningen.

Uppdateringen av BH90 Del 2 4.25 publicerades Hösten 2015.  

 

Läs hela inlägget »

Svensk Ventilation, Britta Permats och CADdirekt, Patrik Barkman har 2015 undertecknat ett samarbetsavtal. Avtalet ger alla medlemmar i Svensk Ventilation en möjlighet att köpa CADdirekt produkter till ett förmånligt pris. CADdirekt VVS skall även ingå som en del i VVS utbildningar som drivs i Svensk Ventilations regi. 
För elever som skall läras sig att projektera VVS passar CADdirekt VVS riktigt bra. Projektören  måste helatiden själv tänka och beräkna för att systemen skall konstrueras på bästa sätt. Så byggs kännsla för dimensioner och flöde upp.

CADdirekt är mycket glada för att få förtroendet att varar med rusta Sverige med nya duktiga VVS projektörer.

Läs hela inlägget »

Många har ritat med AutoVVS och AutoEL från mitten av 90 talet och har saknat utveckling av dessa verktyg. Ni har hört av ser och fråga om CADdirekt kommer på AutoCAD LT. CADdirket antog utmaningen att med bibehållen funktionallitet och arbetsflöde skapa CADdirekt för LT. 

- Självklart ville vi ha med Inställningsdialogen, den som gör att tekniksystemen blir lätta att följa och hjälpertill med engenkontroll att systemen kopplas rätt. 
- 100% DWG.. dvs. att en ritning skall obehindrat kunna flyttas mellan CAD program och versioner med bibehållen information.
- Att få testa programmen i 30 dagars innan köp känns självklar för oss.
- Fler typer av licenslösningar. AutoCAD LT kan hyras 1, 2 eller 3 år. CADdirekt LT kan hyras med samma löptid som AutoCAD LT eller Köpas som vanligt. 
 
Läs mer om AutoCAD LT alternativet under respektive produkt.

Läs hela inlägget »